Program

Programmet oppdateres fortløpende med mer informasjon om bidragsytere på dag 1 og hvilke arbeidsformer som kan velges dag 2.

Onsdag 16. oktober (klikk på linker for mer info) 

08:30 – 09:00 Morgenkaffe og registrering
09:00 – 12:00 Foredrag, historier og dialog
Velkomst og åpningsforedrag
Gode historier om skaperglede
Kulturelt påfyll
Faglige foredrag
Foredragsholdere / historiefortellere (mer info legges ut løpende her):
- Steen Hildebrandt, Århus Universitet (NB! Meldt frafall per 14. oktober)
- Johannes Smidt, Agraff Arkitekter
- Marit Gjeset og Linn Slettum Bjerke, Kibu AS
- Oddne Lægreid, Future Fields
- Kristin Støren Wigum, Forsker og industridesigner
Paneldebatt om hvilke krav som stilles til fremtidens arbeidsliv med bl.a. Steen Hildebrandt, representanter fra næringslivet og politikere.
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 13:30 Rammesetting og forberedelse til workshop
13:30 – 16:00 Workshop i mindre grupper over ulike emner
Relasjonsverksted med Anders Asphaug.
- Workshop med Stian Hovland Pedersen og Linn Slettum Bjerke
- Workshop med Oddne Dahle Lægreid, Future Fields
- “Visdom igjennom det å våge” med Jakob Løvstad, Coach Craft

Ca. 18.00 vil det være mulighet for felles middag

Tordag 17. oktober

08:30 – 09:00 Morgenkaffe
09:00 – 11:30 Workshop i mindre grupper over individuelle emner
Her vil du få mulighet til å benytte egne utfordringer/problemstillinger i fasiliterte øvelser. Om du ikke har en egen utfordring med kan vil du få lov til å arbeide med en konkret case fra det virkelige liv – og se hvordan skapende prosesser skaper reelle resultat. Det vil bli mulighet for å prøve flere øvelser / workshops:- U prosess: en av prosessverktøyene utviklet av Presencing Institute (Otto Scharmer, Arawana Hayashi m.fl.) og det er James Alexander Arnfinsen som vil fasilitere workshoppen.
11:30 – 12:00 Faglige refleksjoner
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 14:30 Symposium
Deltagere, prosessledere og forelesere vil få mulighet til å arbeide videre med
de tanker og refleksjoner som har dannet seg i løpet av konferansen.
14:30 – 15:00 Avslutning
Avsluttende ord og innlegg

Farvell og avreise fra kl. 15.00.

Programmet er tentativt og endringer kan forekomme.