Skapende sirkler konferansen 2013

Arbeidsliv 2.0 – Kreativitet, empati og mening


En konferanse for deg som vil fylle arbeidsplassen med kreativitet og arbeidsglede både for deg selv og andre. Du kan være leder, ansatt eller selvstendig.

Vi i Skapende sirkler er opptatt av hvordan vi skal arbeide sammen i fremtiden, stimulere skaperglede og bidra til nytenkning i arbeidslivet. Vi er opptatt av “next practice” – og lar oss ikke begrense av dagens “best practice”.

For å ha et bærekraftig arbeidsliv mener vi at det bør være mulig å ha det gøy på jobb, og at arbeidsplassen bør være et sted som bringer mennesker nærmere sammen. Vi er også overbevist om at arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor, kan være en kilde til et meningsfylt liv.

Samtidig lever vi i en tid der de færreste vet hva som lurer rundt neste sving. Steen Hildebrandt har sagt at det er nettopp i tider med krise at bedrifter må tørre å se mot fremtiden og tørre å gi slipp på fortidens erfaringer slik at man blir i stand til å våge det nye.

Oppdatering 14. oktober: På grunn av sykdom har Steen dessverre måtte meldt frafall. Vi har imidlertid vært så heldige å fått inn noen gode erstattere (mer info kommer under “programsiden”).

Dersom du kommer på Skapende sirkler konferansen 16. og 17. oktober i Trondheim vil du få: 

  • Inspirasjon og håndfaste verktøy til å skape en mer kreativ og givende arbeidsplass
  • Forståelse om hvorfor dagens arbeidsliv ikke er tilstrekkelig i fremtiden
  • Motivasjon til å starte arbeidet med å transformere din egen organisasjonen
  • Utfordringer som vil gi deg nye perspektiver og evnen til å stå stødig i et “kreativt kaos”
  • Et nettverk med likesinnende som ønsker å dele ideer  - også etter konferansen.

Her er en liten oppdatering på Skapende sirkler konferansen 2013. Konferansen holdes i Trondheim 16. – 17. oktober. Mer info kommer snart. Hold av datoen!