Workshop: Bevegelse som coachingverktøy v/Johan Tandberg

Johan Tandberg er en av nordens fremste innenfor coachingfeltet og i denne workshoppen vil han andvende metoder fra The Inner Game Method, basert på arbeidet av Timothy Gallwey. Helt konkret vil deltakerne lære en helt unik måte å utvikle seg på, og det hele foregår med tennis som et praktisk eksempel.

Les mer her: Bevegelse som kilde til læring