Skapende tjenester

Skapende sirkler ønsker på sikt å tilby en rekke forskjellige tjenester (i tillegg til å arrangere den årlige konferansen). Tjenesteporteføljen er under utvikling og vil trolig speile de ulike kompetanseområdene som samvirkets medlemmer besitter. Mer informasjon kommer fortløpende.