Hvem står bak Skapende Sirkler

Skapende Sirkler har opprinnelig sitt utspring fra studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU og KIBU, og vi har nå vokst til en variert gruppe mennesker – med det felles mål at vi ønsker å bidra til mer arbeidsglede og et mer bærekraftig arbeidsliv igjennom å arbeide på en mer helhetlig måte hvor vi kan bruke flere av våre sanser og tenkemåter – og være mer nærværende i vår arbeidsdag!

Vi har dannet en forening (samvirke) som har det formål å utvikle og dele kunnskap knyttet til skapende ledelse/prosessledelse med arrangering av konferansen Skapende Sirkler som den primære oppgaven.

På denne siden vil vi løpende presentere kreftene i samvirket, si litt om deres bakgrunn og rolle.

John Richard Hanssen – Initaitvtaker og primus motor
John Richard kommer opprinnelig fra banksektoren, og har bred erfaring fra endringsprosesser knyttet opp mot IKT prosjekter. Han har siden 2008 arbeidet
med nye arbeidsmetoder for å skape et mer bærekraftig arbeidsliv – og han er aller best når han fasiliteter grupper i kreative utviklingsprosesser… (mer).

 

Linn Slettum Bjerke - Iverksetter og nettverksbygger
Linn har utviklet tjenester og forsket på feltet kunst i organisasjonsutvikling siden 2004 og jobber i dag som konsulent innen organisasjonskommunikasjon – spesielt mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling, teamutvikling, rådgivning og strategiutvikling… (mer).

 

James Alexander ArnfinsenEndringsagent og podcastvert
James er utdannet lærer gjennom NTNU og har i flere år vært opptatt av helhetlige og integrative perspektiver på utvikling. Han er spesielt opptatt av hvordan de indre dimensjoner ved mennesket kan inkluderes i arbeid, læring og ledelse. Utover dette arbeider James med konflikt… (mer)

 

Bjørg Eigard – kunstner og nettverksbygger
Bjørg Eigard er bildende kunstner og har funnet opp sin egen produksjonsmetode, trådgrafikk, der en symaskin blir hennes penn som bygger i dybden. Gjennom sitt kunstnervirke har Bjørg deltatt på et titall utstillinger, og hadde sin første separatutstilling som festivalkunstner for Hell Blues Festival… (mer)

 

Svein Håpnes – osteprodusent med bred ledererfaring
SkY-student NTNU 2010-11.Svein er agronom og næringsdriver innen primærnæring, gründer og etablerer gjennom30 år. I dag styreleder og daglig leder i Skånaliseter Gårdsysteri AS, som har mottatt internasjonal annerkjennelse for sine oster. Svein benytter bl.a. inspirasjon fra kunst… (mer)

 

Veronica Skjetlein – relasjonsskaper og drivkraft
Veronica er en erfaren rådgiver med kompetanse innen IT- og endringsledelse, og prosessutvikling og -ledelse, fasilitering og kompetanseoverføringer er noen av hennes fokusområder. Veronicas engasjement, drivkraft og kommunikasjonsevner gir mennesker og team ekstra driv og entusiasme… (mer)

 

Anna Kupper – samfunnsengasjert og kreativ gründer
Anna er utdannet sosionom og bakgrunn fra arbeid i Røde Kors. Hun har stort samfunnsengasjement og viser varme for  medmennesker i alle situasjoner – og er glad i å utforske, formidle, være kreativ og skrive. Anna er også en av studentene fra Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU Videre…(mer)

 

Heine Kolltveit – personlig coach og endringsarbeider
Heine har lenge vært lidenskaplig opptatt av at folk skal ha større trivsel, engasjement, lyst og livskvalitet i hverdagen og jobber med å hjelpe folk med dette gjennom coaching, mastermindgrupper, kurs og seminarer. Han har tidligere en doktorgrad fra NTNU… (mer)

 

Ruth Buø – rådgiver og skapelsesentusiast
Ruth har bakgrunn fra mastergradsstudiet i rådgivning ved NTNU, der hun har erfaring med blant annet gruppeprosesser og veiledning. Hun leverte sin mastergradsoppgave i 2012, med temaet kreativitet i rådgivning.  Ruth har også erfaring med fasilitering av samarbeidsgrupper fra NTNU… (mer)

 

Kristianne V. L. Ervik – forsker og tilrettelegger
Kristianne er sosialantropolog og jobbet med kunnskapsledelse i SINTEF før hun gikk ut i doktorgrad for å fordype seg i endringsprosesser basert på glede, moro og overflod. Kristianne vil utforske hvordan slike prosesser kan få større plass i dagens arbeidsliv, gjennom å utvikle… (mer)

 

Randi Bakken - designer og døråpner
Randi Bakken har lang erfaring fra klesbransjen, og både vært med på å bygge opp store konsern og laget kunstproduksjoner i klær. Hun har hatt – og har – en rekke styreverv, og er godt etablert i det trønderske næringsliv. I tillegg har hun et varmt hjerte for byen og byens gründere, noe som kommer til uttrykk bl.a. som daglig leder i inkubatoren STIFT Bedrift som har base i Atelier Ilsvika.