Program – Skapende Sirkler 2012

Skapende Sirkler vil ha et vekslende program mellom forelesninger og større og mindre workshops. Programmet er fremdeles under utarbeidelse, men rammene for programmet er klart.

Onsdag 17. oktober (klikk på linker for mer info) 

08:30 – 09:00 Morgenkaffe og registrering
09:00 – 12:00 Foredrag, historier og dialog
Velkomst og åpningsforedrag
Gode historier om skaperglede
Kulturelt påfyll
Faglige foredrag
Foredragsholdere:
- Hilde Johanee Aafoss, psykolog, musiker og forteller, Eventyrlyst 
- Lotte Darsøe, PhD og lektor i innovasjon, Aarhus Universitet
Paneldebatt om arbeidsmiljø med bedrifter som er anerkjent for å ha et godt arbeidsmiljø (les mer)
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 13:30 Rammesetting og forberedelse til workshop
13:30 – 16:00 Workshop i mindre grupper over ulike emner
-
Menneskelige faktorer for innovasjon v/ Lotte Darsø
- Kreativitet som middel til å sette dagsorden v/ Changemaker
- Bevegelse som coachingverktøy v/Johan Tandberg

Ca. 19.00 vil det være mulighet for felles middag

Tordag 18. oktober

08:00 – 08:30 Morgenkaffe
08:30 – 11:00 Workshop i mindre grupper over ulike emner
- Trening i sosialt skapende nærvær v/James Alexander Arnfinsen
- Dans som grunnlag for utvikling v/KultLab
- Foto som storytelling og refleksjon v/ GT Nergaard
11:30 – 12:00 Faglige refleksjoner
Kristianne Ervik, forskerblogger og stipendiat NTNU
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 14:30 Symposium
Deltagere, prosessledere og forelesere vil få mulighet til å arbeide videre med
de tanker og refleksjoner som har dannet seg i løpet av konferansen
Symposiumet vil bli fasilitert og ledet av erfarene prosessledere.
14:30 – 15:00 Avslutning
Avsluttende ord og innlegg

Farvell og avreise fra kl. 15.00.

Programmet er tentativt og endringer kan forekomme.