Samklang: Samhandling og kommunikasjon i team

Treffer du tonen med dine kollegaer? Handler dere med samme mål for øyet – og hvordan bygger dere en god samhandlingskultur? Har du tenkt over hva som skal til for at dere kommuniserer godt sammen? Kom å delta på Samklang i regi av KIBU og lær hvordan dere kan bedre kommunikasjons- og samarbeidsevnen til team!

Workshopen setter spesielt fokus på å integrere ulike synspunkt til en helhet med tanke på generering og utvikling av nye ideer, innovasjon i bedriften og problemløsning i team. Dette gjøres gjennom et fokus på aktiv lytting, inkludering, og bevisstgjøring rundt den kreative samarbeidsprosessen. Læring fra workshopen skapes gjennom den aktive deltakelsen til aktørene, gjennom bygging av tillitt og oppbyggingen av positive emosjoner.

Workshopen består av en rytmisk del og en musikalsk del som er bygd opp på en slik måte at alle blir inkludert, samtidig som den er utfordrende på et personlig plan. Den inkluderer også en refleksjonsdel i etterkant som skal hjelp deltakerne å bruke kunnskapen fra workshopen i sine daglige problemstillinger. Workshopen kan gjennomføres med eller uten denne, men i forhold til nytteverdi anbefales det at refleksjonsdelen inkluderes. Vi kan også anbefale workhopen som avsluttes med en fremføring eller intern konkurranse for motivasjonens skyld.

Bak Samklang står KIBU og Linn Slettum Bjerke. Linn har lang erfaring med bruk av kultur inn i utviklingsprosesser, og de som deltar i Samklang kan se frem imot noen spennende og inspirerende timer.