Foredrag og gode historier

Foredragsholdere

Arild Gulbrandsen
Arild er primus motor og faglig leder for studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU Videre, og er til daglig ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Arild brenner for det å være utøvende yrkesutøver på flere måter enn det rent verbale – og  vil under konferansen komme med refleksjoner rundt dette. Arild skriver:

“DET SKAPENDE og DET UTØVENDE
Om å veksle mellom sirkler

Det skapende utfolder seg i området mellom det spontane og det planlagte, mellom det bevegelige og det ubevegelige, mellom fri flyt og faste rutiner. Hvordan kan vi være skapende over tid, i utøvelsen av vår daglige tilværelse og i jobben?”

Som foreleser er Arild høyt verdsatt blant studentene ved Skapende Yrkesutøvelse, og har skrevet flere bøker og artikler om prosessledelse og skapende yrkesutøvelse.

Urd Schjetne og Ragnhild Melbye
Urd og Ragnhild har bred erfaring fra iscenesettelse av kreative og innovative prosesser – som åpner opp for ideer vi ikke viste vi kunne få. Under konferansen vil Urd og Ragnhild både via foredrag og skapende romstunt gi deltagerne innsikt i hvordan rom kan brukes aktivt i det å skape bevegelse og refleksjon i prosessene.  Urd arbeider til daglig som interiørdesigner / prosesskonsulent, og Ragnhild som arkitekt / prosesskonsulent.

Romstuntene vil improviseres fortløpende under konferansen. La deg bevege, undres, kontaktes provoseres…. og merk hva som skjer.

Håkon Fyhn
Håkon Fyhn har nylig levert og forsvart en doktorgrad rundt temaet tilstedeværelse. Han forklarer:

“Å være tilstede dreier seg om mer enn å stemple inn på jobben. I dette foredraget vil jeg dele innsikter fra mitt forskningsprosjekt om tilstedeværelse. Nøkkelen ligger i å forstå at vi stadig er tilstede i et felt som ligger i spenningen mellom tomhet og form. Fra dette utgangspunktet kan vi se skapende arbeid eller møter med andre mennesker i et nytt lys. Min påstand er denne: Greier vi å være tilstede vil vi kunne merke at alt vi gjør egentlig er kreativt.”

Gode historier

Under konferansen vil det også bli fortalt en rekke gode historier som viser hvordan kunst, kreativitet, innovasjon og arbeidsglede spiller sammen – og du vil bl.a. få høre:

  • Jacob Anderskouv fortelle om Københavns kreative Vesterbro og Innovasjonsundervisning i India
  • Kristianne Ervik fortelle om positive avvik i endringsprosesser
  • Randi Bakken fortelle om suksesshistorien Atelier Ilsvika – hvor helheten er mye mer enn summen av deltagerne
  • Ninni Sødahl fortelle om Performers House i Danmark, og hvordan de arbeider for å skape reell endring

(Det tas forbehold for eventuelle endringer i programmet.)