Om Skapende Sirkler

Skapende sirkler  er et fellesskap av prosessledere som arbeider i grenselandet næringsliv, kultur og akademia, og leverer kreativ og annerledes forretnings- og organisasjonsutvikling med fokus på arbeidsglede og bærekraftige løsninger. Fellesskapet er organisert som et samvirke (SA).

Ett av de viktigste formålene til samvirket er å arrangere den årlige konferansen Skapende Sirkler. Den ble arrangert for første gang høsten 2011, og er et tverrfaglig og engasjerende møtested for arbeidsglede og et bærekraftig arbeidsliv.

Konferansen har fokus på iscenesetting og ledelse av skapende og bærekraftige arbeidsprosesser, og er en møteplass for forskere og studenter, kunstnere og erfarne yrkesutøvere.

Målet med konferansen er å dele og utvikle ny kunnskap og arbeidsformer – og bygge relasjoner på tvers av fagområder.

Skapende sirkler har utspring delvis fra studiet Skapende Yrkesutøvelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU i Trondheim, KTH i Stockholm og Universitetet i Bergen – og delvis fra KiBU, som har mange års erfaring med å bygge bro mellom kunst og kultur og organisasjonsutvikling.