Program

Skapende Sirkler vil ha et vekslende program mellom forelesninger og større og mindre workshops. Programmet er fremdeles under utarbeidelse, men rammene for programmet er klart.

Onsdag 19. oktober

08:30 – 09:00 Morgenkaffe og registrering
09:00 – 12:00 Foredrag, historier og dialog
Velkomst og åpningsforedrag
Gode historier om skaperglede
Faglig og kulturelt påfyllForedragsholdere:
- Arild Gulbrandsen, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
- Håkon Fyhn, PhD, NTNU
- Urd Schjetne, Interiørdesigner og prosesskonsulent,
- Ragnhild Melby, Arkitekt og prosesskonsulent
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 13:30 Rammesetting og forberedelse til workshop
13:30 – 16:00 Workshop i mindre grupper over ulike emner
Workshop 1: Innovasjonscafe v/ Jacob Anderskouv
Workshop 2: Improvisasjonsteater og kreativt arbeidsliv v/ Sven Veine
Workshop 3: Samklang – samhandling og kommunikasjon i team
v/ Linn Slettum Bjerke

Ca. 19.00 vil det være mulighet for felles middag

Tordag 20. oktober

08:30 – 09:00 Morgenkaffe
09:00 – 11:00 Workshop i mindre grupper over ulike emner
Workshop 1: Skapende Nærvær v/ Ninni Sødahl
Workshop 2: Kreativitet og innovasjon som folkesport
v/ Tom Åge Myhren fra Livsverkene
11:00 – 12:00 Paneldebatt og faglige refleksjoner
James Arnfinnsen vil lede en paneldebatt med ressurspersoner som har deltatt
som prosessledere og forelesere under konferansen.
12:00 – 13:00 Felles lunsj
13:00 – 14:30 Symposium
Deltagere, prosessledere og forelesere vil få mulighet til å arbeide videre med
de tanker og refleksjoner som har dannet seg i løpet av konferansen
Symposiumet vil bli fasilitert og ledet av en erfaren fasilitator.
14:30 – 15:00 Avslutning
Avsluttende ord og innlegg

Farvell og avreise fra kl. 15.00.

Programmet er tentativt og endringer kan forekomme.