Workshop: Improvisasjonsteater og kreativt arbeidsklima

Hva skal til for at du bobler over av initiativ og ideer på jobb? Når er du inspirert – og bidrar til løpende forbedringer til måten dere arbeider på? Hva er et godt og kreativt arbeidsklima for deg?

Engasjement og kreativitet er forventet av oss i mange av de rollene vi har i yrkeslivet. Vi skal hele tiden kikke etter forbedringer, vi skal gjøre ting litt smartere og bedre, vi skal være engasjert og være full av energi. Hele tiden. Dette kan være lettere sagt enn gjort. Man opplever at ideene ikke blir tatt seriøst, man kan ha personlige konflikter på arbeidsplassen – eller at vi ikke har frihet til å prøve det vi tror på.

Göran Ekvall, Professor Emeritus i organisasjonspsykologi, har igjennom intens og grundig forskning identifisert en rekke faktorer for et kreativt arbeidsklima. I denne workshoppen vil du få en introduksjon til disse faktorene – og via øvelser fra improvisasjonsteateres verden få inspirasjon til hvordan man i en gruppe kan arbeide med å få et mer kreativt arbeidsklima.

Du vil i trygge omgivelser lære teknikker for å få tilgang til dine kreative sider, bygge på hverandres ideer og få mot til å gjøre feil.

Sven Veine fra ImproNorge vil lede denne workshop’en. Sven har lang og bred kompetanse innenfor improvisasjonsteater, blant annet gjennom sammarbeid med Keith Johnstone – teatersportens far.

Sven er til daglig universitetslektor og coach i Eksperter i team på NTNU.