Workshop: Innovasjonscafe

Innovasjonscafè er en av de workshops som kommer til å kjøres på dag 1 under Skapende Sirkler.

Under innovasjonscafèen vil du lære kreative metoder som inndrar og styrer utenfrakommende inspirasjon som input  i et konkret utviklingsforløp/innovasjonsforløp. Du vil lære å utfordre din egen forventning om hva resultatet “skal bli”, og bli i stand til å bruke ekstern påvirkning til å skape fremdrift i innovasjonsforløpet.

Workshop’en vil foregå på en nyåpnet café – hvor det vil være lagt til rette for å kjøre denne typen prosesser. Caféen vil ha vegger som du kan bruke til å tegne på, bøker til inspirasjon – og ikke minst gjester du kan bli inspirert av – og få tilbakemeldinger fra.

Til å kjøre dette forløpet har vi vært så heldig å få gjort en avtale med Jacob Anderskouv som arbeider som selvstendig konsulent og innovasjonsrådgiver i København. Jacob har bred bakgrunn fra en en rekke danske og internasjonale virksomheter, og har 12 års erfaring som utviklingskonsulent, underviser, prosjektleder og prosessleder.

Hans kjernekompetanser ligger i fagområdet innovasjon og endringsledelse – og har i det siste arbeidet spesielt med innovasjonsprosesser. I prosessene fokuserer han på håndtering av kombinationen av de menneskelige og de faglige faktorer, og har spesialisert seg i prosessfasilitert og samarbeidsdrevet innovasjon og implementeirng.