Relasjonsverksted, hvordan skape positive relasjoner

Sep 2, 2013 by     Comments Off    Publisert under: Innlegg, Konferansen 2013

Relasjonsverkstedet er for deg som vil lære hvordan man dyrker en positiv og konstruktiv måte å være med seg selv og andre på. Her legger vi vekt på å lære praktiske verktøy, og øvelser for å få konkrete, positive opplevelser av hvordan samarbeid eller sosialt samvære kan være radikalt annerledes. Disse positive opplevelsene vil gi en referanse som vi kan sikte mot i våre viktige interaksjoner med andre, både privat og på jobb.

Opplever du at samarbeidet ikke svinger? Plages du av at fastlåste rollemønster og samarbeidsmåter forhindrer kreativitet og senker trivselsnivået? Lei av konflikter?

Hadde det ikke vært fint å finne en måte å forholde seg til andre mennesker som øker friheten i situasjonen, slik at det blir lett å lufte ideer og tenke nytt? Hvor frigjørende ville det ikke være å faktisk lære av uenigheter eller konflikter som oppstår; å snu konflikt til en ressurs? Vil du rett og slett ha det gøy på jobb?

Relasjonsverkstedet vil begynne med å gi deg et konkret verktøy som du vil kunne anvende umiddelbart. Dette verktøyet gjør det lettere å når som helst “ta et skritt tilbake,” zoome ut, og se situasjonen fra et fugleperspektiv. Når du blir i stand til mentalt å ”trå utenfor” en utfordrende situasjon blir du også i stand til å tenke nytt og kreativt. Denne overraskende enkle metoden vil vi så bruke på ting som opptar deg nå! Deretter vil vi ta den med oss inn en leken utforsking av det å være i relasjon med andre mennesker.

Vi vil lære oss å dra nytte av en av nøklene til god kommunikasjon: nysgjerrighet. Dette er en evne som alle har, men som de færreste bruker bevisst. Målet er å få en konkret erfaring med en ny måte å være i relasjon på, som så kan fungere som et sosialt ”kompass,” noe å navigere mot i hverdagen.

 

Anders Asphaug er utdannet konfliktarbeider fra Norsk Gestaltinstitutt, og er en av få i Norge som arbeider med Focusing, som handler om å skape en god relasjon til seg selv. Workshoppen han skal lede kombinerer erfaringer med både indre og ytre relasjonsarbeid. Anders er også cand. mag. fra NTNU og har i tilegg en master fra London School of Economics. Les mer om Anders Asphaug på thefocusingspot.com

Comments are closed.