Utvikling via folkedans

Oct 2, 2012 by     Comments Off    Publisert under: Innlegg

KultLab kommer på konferansen og utfordrer din måte å tenke personlig utvikling og lederutvikling på, og stiller med en workshop hvor elementer fra musikk og dans benyttes til å gjøre deg bevisst over dine egne mønstre og hvordan du samhandler med dine omgivelser.

KultLab som virksomhet driver team- og lederutvikling rettet mot bedrifter og grupper, basert på en unik metodikk som inkluderer kunst og kultur til fagrelaterte tema – ut fra den tese at kunst og kultur påvirker oss til handling, bevisst eller ubevisst.

Workshopen viser eksempler fra hvordan KultLab arbeider med verktøyene dans og musikk når det gjelder lederutvikling.

Comments are closed.