Sosialt Skapende Nærvær

Sep 12, 2012 by     Comments Off    Publisert under: Innlegg, Konferansen 2012

En av workshoppene på årets konferanse vil dreie rundt menneskets iboende evne til å skape kreative skift, forstått som en dreining vekk fra hverdagens “slik-gjør-man-bare”-modus, til en mere forfinet, åpen og bevisst innstilling til seg selv og de menneskene man arbeider med.

Til grunn for en slik væremåte ligger individets evne til å sanse, lytte og merke hva det er som faktisk foregår i kropp og sinn. Erfaringsmessig kan individer oppøve evnen til å rette oppmerksomheten mot disse mer subtile aspektene ved menneskets totalitet. En person som virkelig lytter til sin kropp, til sine tanker og til sine følelser vil lettere kunne være tilstede og nærværende i den eller de situasjonene vedkommende befinner seg i. Øvelsene i workshoppen vil derfor i første omgang fungere som kapasitetsbyggende øvelser for individets evne til bevisst nærvær.

Når det snakkes om sosialt skapende nærvær innebærer dette en antakalse om at mennesker også har en iboende evne til å være nærværende i kontakt med andre, og videre, at en åpen og bevisst innstilling i sosiale sammenhenger vil kunne avstedkomme kreativitet og innovasjon. Evnen til å sanse og lytte gjelder derfor også i sosiale sammenhenger og den andre delen av workshoppen vil omhandle hvordan mennesker kan forfine evnen til å sanse inn i det sosiale feltet de er en del av. Skapende nærvær er i så måte et individuelt såvell som et kollektivt fenomen.

Tilsammen vil trening i sosialt skapende nærvær bidra til:

 • en forfinet evne til å lytte til egne impulser og til andre mennesker
 • en mer presis forståelse av hvor kreativitet springer ut fra
  • hodet?
  • følelsene?
  • kroppen?
  • det sosiale feltet?
  • alle de over?
  • ingen av de over?
 • en større evne til å merke subtile endringer i kontakt med andre mennesker
  • når stivner det?
  • når lukker det seg?
  • når åpner deg seg?
  • når flyter det?
Med henvisning til konferansens tema, som er hvordan vi kan legge til rette for langsiktig og varig utvikling i den eller de organisasjonene vi er en del av, så kan det skapende nærværet forstås som en av flere grunnleggende forutsettinger for et slikt type arbeid. Trening i sosialt skapende nærvær beskrives på engelsk som Social Presencing Theater og praksisformen har oppstått i møte mellom den tyske ledelsesforsker Otto Scharmer og den amerikanske koregrafen, danseren og meditasjonslæreren Arawana Hayashi.
I etterkant av konferansen vil det være muligheter for en fulldags workshop der konferansens deltakere får rabbatert pris (student prisen). Mer info her.
 
Workshoppen ledes av James Alexander Arnfinsen som i flere år har interessert seg for ulike former for bevisstgjøringsprosesser. James deltar i en treningsgruppe i Danmark som ledes av Arawana Hayashi. 

 

Comments are closed.