Archive from September, 2012

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær

En av workshoppene på årets konferanse vil dreie rundt menneskets iboende evne til å skape kreative skift, forstått som en dreining [...]

Sep 12, 2012     Comments Off
Les mer